Competitive Exams

S.NO ACADEMIC YEAR NAME OF STUDENTS NAME OF EXAM
1 2018-2019 M.AJITHKUMAR GATE
2 M.BHARATH
3 B.YUVARAJA
4 V.THAMARAISELVAN

 

S.NO ACADEMIC YEAR NAME OF STUDENTS NAME OF EXAM
1 2017-2018 AJITH KUMAR. M GATE
2 AJITH KUMAR. R
3 ARAVINTHAN. S
4 PARTHIBAN. M
5 PERIYASAMY. S
6 PRAVEEN KUMAR. K
7 SUGAVANAN.E
8 NANDA KUMAR.R
9 AJITHKUMAR.R
10 MOULEESWARAN.S

 

S.NO ACADEMIC YEAR NAME OF STUDENTS NAME OF EXAM
1 2016-2017 SURENDHER.R GATE
2 VIJAY.M
        3 VISHNU KUMAR. K
4 YUVARAJ.V
5 SANTHOSH N
6 SUDHARSAN.S
7 BALAJI R.
8 PRADEEP G.M
9 THANGADURAI R
10 YUVARAJ.V
11 AJITHKUMAR. D
12 DINESH KUMAR.P
13 GIRI P D
14 VENKATESH R

 

WordPress Lightbox